Middelen

 

 

Promotie

 • Ons Hoenderblad, verschijnt vier keer per jaar en geeft informatie aan fokkers en liefhebbers over alles wat te maken heeft met de Nederlandse hoenderrassen.
 • Het uitgeven van posters, boeken en video's.
  Samenwerking met speciaalclubs van Nederlandse hoenderrassen.
 • Speciale aandacht voor jeugdleden door advies, clubblad, jaarlijkse jeugddag Nederlandse hoenderrassen e.d.
 • Samenwerking met relaties als N.H.D.B., S.Z.H.R., N.O.M., Pluimveemuseum Barneveld e.d.
 • Contacten met stadsboerderijen en kinderboerderijen ter ondersteuning/promotie om Nederlandse hoenderrassen te houden of te fokken.
 • Publicaties over Nederlandse hoenderrassen in de fokkersbladen en speciaalclubbladen.
 • Artikelen in bladen buiten de liefhebberij.
 • Presentatie van de Nederlandse hoenderrassen (ook in levende lijve) in het Pluimveemuseum te Barneveld.
 • Kraaiende hanen horen in de wijk (opinieverandering).

Cultuurhistorische zaken

 • Onderzoek en publicaties, ook internationaal.
 • Contacten met cultuurhistorische instellingen.
 • Inventarisatie van het voorkomen van de rassen.

Sectie liefhebberij

 • Het i.s.m. speciaalclubs behandelen van onderwerpen die speciaalclub overstijgend zijn en door samenwerken een beter resultaat opleveren.
 • Het bewaken dat er ruim voldoende aandacht is bij alle activiteiten voor de groep liefhebbers i.s.m. Landleven en Pluimveemuseum.
 • Organiseren van een liefhebberijdag, de “Dag van het Hoen”.
 • Foktechnische zaken. Het instellen van een "Hoendermeester" (foktechnische commissie NL, zuchtwart DL) van de rassen waar geen speciaalclub van is zoals de Schijndelaar, de Eikenburger Kriel.
 • Het bevorderen van de instelling van "hoendermeesters" bij de Speciaalclubs van Ned. hoenderrassen. Gezamenlijk overleg tussen deze specialisten kan vruchtbaar zijn.
 • Erkenningenbeleid (min 3 afwijkende eigenschappen t.a.v. (Ned.) rassen).

Speciaalclubs

 • Informatie uitwisseling.
 • Gezamenlijke presentaties/publicaties.
 • Onderwerpen betreffende het keuren.
 • Informatie/voorlichting voor fokkers en keurmeesters.
 • Initiatieven richting keurmeestercongres (ras overstijgend).
 • Het verzorgen van keurverslagen in o.a. Ons Hoenderblad

Sponsoring

 • T.b.v. speciale activiteiten.

Club en districtshows

 • Diverse districtshow.