NHC nieuwsberichten

-

Omvang en status van de Nederlandse pluimveerassen 2017

Variatie_in_pluimveerassen.pdf

Informatiebrief Europashow voor alle Nederlandse hoenderrassen

Infomatiebrief_Europashow_voor_alle_Nederlandse_hoenderrassen..pdf

Persbericht Jubileumshow Welsumerclub

Spekkakel in Welsum

Honderden Welsumerkippen bijeen in het dorpshuis

Zaterdag 22 november zal het dorp Welsum in de ban zijn van haar geliefde hoenderras: De Welsumer. Dit historische ras dat aan het begin van de vorige eeuw aan de oevers van de IJssel is ontstaan en bekend is geworden door haar grote donkerbruine eieren staat dan in het middelpunt van de belangstelling. De speciaal club van fokkers van dit mooie Nederlandse ras organiseert een jubileumshow in het dorpshuis De Bongerd in Welsum. De club viert daarmee haar 45 jarig bestaan. Niet alleen het exterieur van de kippen en krielkippen zal door deskundige keurmeesters worden beoordeeld, ook de eieren van de Welsumers en de Welsumerkrielen worden gejureerd. Speciaal daarvoor komt een bekende keurmeester van eieren over uit Engeland. Hij zal op zaterdag collecties van 6 eieren beoordelen op de onderdelen gewicht, kleur, vorm, schaal en properheid. Eigenaren van Welsumer kippen of Welsumer krielkippen die geen lid zijn van de speciaalclub mogen hun eieren ook laten keuren. Deze moeten dan op zaterdagochtend voor 10 uur worden ingeleverd. De show is geopend op vrijdag 21 november van 19:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 22 november van 09:00 tot 15:00 uur met de officiële opening om 10:00 uur. De eieren zijn alleen op zaterdag te zien met de prijsuitreiking van de eierenkeuring om 14:00 uur. De toegang is gratis.

 

 

CHAAMSE HOENDER CLUB (CHC) ORGANISEERT BIJZONDERE KENNISUITWISSELINGSDAG OP ZATERDAG 21 JUNI 2014

De Chaamse Hoenderclub (CHC) heeft al een paar jaar een vriendschapsverband met de fokkers van het Mergelandhoen. Deze samenwerking en uitwisseling van kennis heeft er o.a. toe geleid dat vorig jaar de fokkers van de CHC een hele dag in het fraaie Zuid-Limburg hebben vertoeft. Het was een onvergetelijke dag met een bezoek aan een fraai hoenderhofje, een prachtige wandeling op de Bemelenberg en een heerlijk diner op een Limburgse hoeve als afsluiting. De sfeer was zo goed dat er is afgesproken dat de fokkers van het Mergellandhoen naar de Baronie zouden komen om naar de Chaamse hoenders te komen kijken en tevens te leren hoe men hoenders traditioneel moet slachten om ze veel langer, in goede kwaliteit, te kunnen bewaren wat ten goede komt aan de smaak van het vlees.

Op zaterdag 21 juni aanstaande is het zover. Er is een programma gemaakt wat aantrekkelijk en leerzaam is. Naast de fokkers van het Mergellandhoen zijn ook de leden van de Nederlandse Hoender Club uitgenodigd.

Om 11.00 uur worden belangstellende verwacht op het SZH-fokcentrum Chaamshoenderhof De Baronie in landgoed de Moeren. Na een Brabantse ontvangst wordt er een rondleiding gegeven. Op dit fokcentrum zijn niet alleen hoenders te zien.  Er zijn meer Nederlandse rassen, van schapen en geiten tot eenden en duiven toe. Zelfs de zwarte inlandse bij vliegt hier rond. Na de rondleiding trekken we een klein stukje verder het landgoed De moeren in om naar de heideloetjes te gaan kijken. Deze zandgrond koetjes, in diverse kleurvarianten, zijn uiterst zeldzaam, heel rustig en fotogeniek. Er zijn weer kalfjes geboren die gewoon bij de moeders in het heidegebied lopen. Een prachtig gezicht wat je gezien moet hebben. Hierna gaan we wat drinken op het terras van het Anker, het oudste boerderijcafé van Nederland. U kunt hier zelf het pas op de markt verschenen  abdijbier Zundert proeven. Wij zorgen als lunch o.a. voor een traditioneel streekproduct.

Hierna gaan wij naar de Walnoothoeve(n) te Hoeven waar u ook een rondleiding krijgt. Dit is een grootschaligere hoenderhouderij, met poeliersbedrijf en streekwinkel. We zullen hier ook laten zien hoe je hoenders traditioneel slacht en kunt bewaren. Uiteraard mag u zelf een dier meenemen voor de slacht om later thuis op te eten. Let op: Neem een niet te oud dier en geef deze zeker 36 uur geen eten meer, maar uitsluitend schoon water. Wel graag even doorgeven als u een dier meeneemt.

Op het eind van de dag gaan we met zijn allen gezellig barbecueën met streekproducten en uiteraard veel kipproducten van de Walnoothoeve(n).

De kosten voor de barbecue zijn 15 euro per persoon.

Consumpties op het Anker en de Walnoothoeve zijn voor eigen rekening (Bij Walnoothoeve(n) slechts 1,50 euro per consumptie).

Startpunt: zaterdag 21juni, 11.00 uur, Chaamshoenderhof De Baronie,  Rucphenseweg 33, 4882 KB Zundert.

Opgeven via:  Piet Kroon, T. 0318615312, kroonpiet@hotmail.com, Ton Wanders, T. 043-3671381, familiewanders@hotmail.com  en/of Ad Taks, T. 076 5971787, ad.taks@home.nl .

 

NHC bezoek aan Bruno Dürigen Instituut, Duitsland

Het bezoek aan het Bruno Dürigen Instituut in Duitsland was een groot succes. Er waren ongeveer 35 mensen aanwezig die gezamenlijk een uitgebreide rondleiding meemaakten op het instituut. Naast de Kraaikop als vertegenwoordiger van de Nederlandse rassen waren er vele andere hoenders, duiven, sier- en watervogels te bewonderen. Er worden tal van onderzoeken op het gebied van welzijn en nut uitgevoerd. Een aanrader voor iedereen die van kleindieren houdt. Of van een leuk dagje uit! In de bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de rol van de NHC nu en in de toekomst binnen de kleindierhobby. De missie is nog steeds actueel, maar de invulling past zich aan de tijd en de ontwikkelingen aan. Zichtbaar samenwerken met bijv.  het pluimveemuseum, het jaar van de Barnevelder en de kippenclub is van belang.

Clubbericht 10-07-2013

De NHC heeft zich uitgesproken als voorstander van de mogelijkheid om niet erkende kleuren toch te showen. Met het langzaam maar structureel teruglopende aantal georganiseerde fokkers van de Nederlandse rassen, is het voor het behoud van Nederlands cultuurgoed goed om ook andere liefhebbers te binden. Uitsluiting van welke vorm van betrokkenheid dan ook is in die zin niet in het belang van de toekomst van de rassen. De vorm waarin dit gegoten wordt zou daarbij werkbaar en aantrekkelijk dienen te zijn voor zowel inzender, organisatie alskeurmeester.

In het nieuwste nummer van Ons Hoenderblad is er aandacht voor o.m. de volgende onderwerpen:  ‘hoenderstukken in Kasteel Rosendael’, speciaalclubnieuws, prijzen Nederlandse Hoenderrassen 2012 / 2013, een activiteitenagenda en een busreis  naar het Bruno Dürigen Instituut. Interesse? Schrijf u in via de voorzitter van de NHC.

Clubbericht 25-06-2013

De ‘grote prijs van de Nederlandse Hoenderclub’ is de jaarlijkse prijs voor de mooiste collectie van resp. vier hoenders en resp. vier dwerghoenders. De prijs voor grote hoenders ging naar dhr. Ter Huurne voor zijn Twentse Hoenders en de prijs voor de dwerghoenders naar dhr. C. Joosten voor zijn Nederlandse Sabelpootkrielen. Beide fokkers van harte gefeliciteerd!

 

Deze prijs zal in 2013 vervallen en vervangen worden door een nieuw prijzenschema op de clubshows. In 2013 zijn dit de Oneto (clubshow), de Noordshow (Winterclubshow) en de districtshows de Peelhorstshow, Waterpoortshow, Kernhemshow en de Provincale te Boskoop.

 

De NHC organiseert met de BKU-club op 24 augustus een gezamenlijke busreis naar de WissinschaftlicherGeflügelhof Bruno Dürigen in Duitsland, waar onder andere onderzoek plaatsvindt naar dubbeldoelrassen als de Kraaikop. Geïnteresseerden kunnen  tot 1 augustus contact opnemen met het secretariaat van één van beide clubs.

Clubbericht 31-05-2013

Secretaris: H. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen, 0575-563927, nhc110@kpnmail.nl

In de maanden januari en februari worden volgens traditie de ledenvergadering en de vergadering met de speciaalclubs gehouden. De opkomst van de ledenvergadering was buitengewoon, mede door het samenvallen met de opening van “Het jaar van de Barnevelder”. Samen met de Barnevelderclub, het Pluimveemuseum en andere betrokkenen heeft de NHC zich daar sterk voor ingespannen. Voor de kinderen heeft dit geresulteerd in de Kinderkippenclub, een initiatief waarin kinderen wekelijks onder begeleiding zich verdiepen in kippen. Een groot succes tot dusver!

Er is een wisseling in het bestuur. Na ruim 32 jaar heeft Wim Bleijenberg afscheid genomen en is daarbij tot erelid benoemd. Hij blijft zich inzetten voor Ons Hoenderblad. Ook Cees van der Wel neemt afscheid en de nieuwe leden zijn Ewald Oude Voshaar en Joost Kaper.

KinderkippenClub een feit!

100 jaar Barnevelder!

LOWRES2BoerenveeJaarBarnevelder.pdf

herdruk NHC standaard 1911

In 1906 verscheen de eerste standaard van Nederlandse hoenderrassen al. In 1911 verscheen een verbeterde versie waarin plaatjes met de afbeeldingen van de rassen konden worden geplakt. De jonge Van Gink tekende ze. Leuk om te vergelijken met tegenwoordige situatie. De Nederlandse Hoender Club gaf ze uit. U leest en ziet de eerste standaarden van: Kraaikop, Fries Hoen, Nederlandse Uilebaard, Drents Hoen, Chaams Hoen, Brabanter, Hollandse Kuifhoen, Nederlandse Sabelpootkriel en Hollandse Kriel.  In een beperkt oplage is nu een herdruk verschenen. Een hebbedingetje voor maar 5 euro voor leden van de NHC. Nou ja hebbedingetje. Het is wel erg de moeite hoor. Onze ervaring tot nu toe? Wie ziet, die koopt. Bent u nog geen lid? Dan heeft u weer een aanleiding het te worden. De werkelijke drukkosten zijn namelijk 7 euro per stuk. U begrijpt dat het boekje daarom voor niet-leden 10 euro kost. Daar worden we nog niet rijk van. Maar ja.  Je moet een ander ook wat gunnen. De boekjes zijn te koop in de NHC stand, tijdens de NHC contactdag op 26 februari en…

Veel plezier ermee.

Groetend namens de NHC, Piet Kroon, voorzitter

 

Onze Nederlandse hoenderrassen

Een uniek foto-impressieboek!  www.onzenederlandsehuisdierrassen.nl

Onze Nederlandse huisdierrassen is een bijzonder boek. Het is een cultuurhistorisch document van ons nationaal levende erfgoed, peildatum 2010. Het is een erfenis die wij willen en moeten doorgeven aan ons nageslacht. Dit is gedaan in de vorm van een sfeervolle en emotionele fotoreportage van de mens met zijn dier. Dit unieke foto-impressie boek is 25 bij 25 cm en 2,5 cm dik door de 288 tellende pagina’s. Hoe bijzonder is het jaar 2010?De VN heeft dit jaar uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit. Regeringen uit de hele wereld zetten zich in om biodiversiteit te behouden en duurzaam te benutten. Nederland doet dit middels de Coalitie Biodiversiteit 2010. Dit is een landelijk platform waarin overheden, organisaties en bedrijven hun krachten bundelen om de urgentie van het behoud van biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft dit jaar voor het eerst de Nationale Dag van het Levend Erfgoed uitgeroepen. 2010 is dus een jaar van kansen voor ras en gewas. Helaas zijn er nog steeds organisaties die kansen als deze aan zich voorbij laten gaan. Maar wij niet! Wij zochten de uitdaging op en wilden deze kans optimaal benutten. Met de uitgave van dit boek willen wij een bijdrage leveren om het belang te benadrukken van het duurzaam behoud van ons levend erfgoed. Onze inspiratie is geput uit het meesterwerk Bestiaux van Yann Arthus-Bertrand. Vanuit het idee van imaginering zijn wij tot de uiteindelijke vormgeving gekomen die nu voor u ligt. Wij hebben er bewust voor gekozen om de Nederlandse huisdierrassen samen met de fokker, de eigenaar of de verzorger vast te leggen in een pakkend beeld. Een beeld dat de lezer niet gauw meer loslaat. De beelden moeten als het ware blijvend in het geheugen worden gebrand, zodat iedereen doordrongen is van wat wij aan levende erfgoedschatten in het jaar 2010 bewaken. Deze uitgave is niet alleen bedoeld als vastlegging van ons nationaal levend erfgoed. Gelet op de geschiedenis, is het tevens de bedoeling om een boodschap uit te dragen. Deze boodschap is dat het maatschappelijk gezien, van groot belang is dat er mensen en organisaties zijn die de zorg en plicht op zich nemen om een of meerdere rassen te blijven fokken. Het feit dat fokkers en liefhebbers van onze Nederlandse huisdierrassen zich organiseren om rassen, die soms al eeuwen gehouden worden, in stand te houden, heeft grote betekenis. Naast het houden van dieren vanuit een economisch belang, is er ook een steeds grotere groep dierhouders die puur voor het plezier en vanwege de belangstelling voor natuur, dieren houden. Op deze wijze houden zij een genenbank in stand en zo draagt men bij aan het behoud van biodiversiteit. Zij leveren dus een directe bijdrage tot het behoud van ons uiterst waardevolle cultureel erfgoed. Bij het simpele feit dat het om levend cultureel erfgoed gaat, moet extra worden stilgestaan. Wij noemen deze mensen en organisaties dan ook: de ware schatbewakers van ons levend erfgoed. Het is namelijk eenvoudiger om een schilderij in een museum onder te brengen dan eeuwen oude huisdierrassen ook voor de toekomst raszuiver en levensvatbaar te houden. Het houden van huisdierrassen is in die zin dus nooit vrijblijvend! Wij hopen dat u, als lezer van dit boek, een inspiratiebron vindt om een aanhoudende inspanningen te plegen voor het behoud van ons nationaal levend erfgoed.

Ad en Wilma Taks, 10 juni 2010.

 

 

Herenhoenders een prachtig boek!

Nog niet gedrukt. Nu al begeert. Met vele tientallen afbeeldingen in kleur. Ongeveer tweehonderd pagina’s. Met veel nieuwe informatie. De Brabanter, de Kraaikop en de Uilebaard in de schijnwerpers. Het heeft veel energie gekost maar begin januari zal Herenhoenders tijdens de Noordshow gepresenteerd worden. Wij willen graag dat u ons boek leest. Onze rassen verdienen promotie! Daarom zal de prijs verrassend laag zijn.

In Herenhoenders aandacht voor: de rijke geschiedenis, de raseigenschappen en nog veel meer.

Herenhoenders heeft prachtige  afbeeldingen. De rassen staan op oude schilderijen maar ook op nieuwe foto’s. Schilderijen uit de zeventiende eeuw van d’Hondecoeter, Van Aelst en nog meer. Maar ook die dieren zoals ze nu rondlopen.

Houdt u ons in de gaten? Herenhoenders komt eraan!Kaart Nederlandse hoenderrassen