De Lakenvelders worden reeds in een reisbeschrijving uit 1727 genoemd.
De naam zou ontleend zijn aan de buurtschap Lakenveld, gelegen tussen Lexmond en Meerkerk.
Een andere verklaring van de naam wordt ontleend aan de tekening van het ras: een zwarte hals en een zwarte staart, die een wit lichaam (laken) begrenzen.
Dit zelfde beeld treft men ook aan bij de Lakenvelder koeien.
Vermoedelijk is het ras ontstaan uit gepelde hoenders die sinds eeuwen overal in West-Europa voorkwamen.
Dit is tevens de oorzaak dat ook Duitsland er vanuit gaat dat het ras in dat land is ontstam
Het ras is alleen erkend in de beschreven lakenveldkleurslag.
Bij de krielen van dit ras bestaat echter ook de blauwe Lakenvelder waarbij het zwart is vervangen door blauw.