Het ras komt sinds de zestiende eeuw in ons land voor.
Het Nederlands Baardkuifhoen staat tussen de Hollandse Kuifhoenders (met grote kuif) en de Brabanters in (met smalle kuif en grote baard).
De belangrijkste raskenmerken zijn de volle kuif en de driedelige baard, welke naar verhouding zo groot mogelijk dienen te zijn.
De meest bekende kleurslagen zijn de zilverzwart-, goudzwart- en geelwitgezoomden.
Daarnaast zijn er echter ook witte, zwarte, koekoek en blauwgezoomde Nederlandse Baardkuifhoenders.
De zilverzwart- en goudzwartgezoomden hebben respectievelijk een zilverwitte en goudbruine kleur, waarbij iedere veer een zwarte zoom heeft.
De geelwitgezoomden hebben een goudbruine kleur waarbij de veeromzoming wit van kleur is.
Bij dit ras komen ook krulvederige dieren voor.