De Brabanter treft men ook op de schilderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw aan.
De oudst bekende afbeelding komt voor op een schilderij van de beroemde pluimveeschilder M.d'Hoendecoeter van 1676.
De belangrijkste kenmerken van dit ras zijn de opstaande, zijdelings platgedrukte en iets naar voren gebogen kuif, de helmkuif en de grote driedelige baard.
Vlak voor de kuif steken een paar V-vormige kampunten omhoog, de zgn, hoorntjeskam. Kinlellen ontbreken bij dit ras.
Het ras is erkend in zeven kleurslagen waarvan de meest opvallende zijn de goudzwart-, de zilverzwart en de geelwitgetoepten.
Hierbij zijn de dieren goudbruin of zilverwit van kleur met een zwarte of witte toep aan het eind van de veer.