Onder de naam Hollandse Hoenders zijn drie kleurgroepen samengevoegd, die men als drie zelfstandige rassen zou kunnen aanduiden.
Het zijn de gepelden, de geloverden en de eenkleurigen.
Het ras werd in het verleden aangeduid met twee namen Hollandse Hoenders en Hamburgers.
Zeker is dat de gepelden van Nederlandse herkomst zijn.
De oorsprong van de andere kleurslagen is veel minder duidelijk.
Aangenomen wordt dat de geloverden in Engeland zijn ontstaan.
Bij de fok van de zwarte Hollandse Hoenders is door de Duitsers gebruik gemaakt van Sumatra's en Minorca's.
Hierdoor wijken zij qua type en grootte af van de andere kleurslagen.
Dit geldt eveneens voor de andere eenkleurigen.
Het ras heeft een rozekam en is erkend in elf kleurslagen.