De naam ontlenen ze aan de provincie Drente en is rond 1900 gegeven door R. Houwink Hzn.
De reden was niet zo zeer het feit dat het ras typissch aan deze provincie was gebonden als wel het feit dat hij dit ras met name in deze provincie aantrof.
Het is zeer aannemelijk dat de huidige Drentse Hoenders de restanten vormden van een landhoenras, dat in het verleden op veel meer plaatsen voorkwam.
Naast de dieren met staart komen er in dit ras ook dieren zonder staart - de zogenaamde bolstaarten - voor.
Deze bolstaarten zijn erkend in alle kleurslagen, die voorkomen bij onze Nederlandse hoenderrassen.
De dieren met staart zijn alleen erkend in de patrijsvarianten.
Het meest opvallend zijn de gezoomd patrijs en de gezoomd zilverpatrijs.