Home

De Nederlandse Hoender Club (NHC) is een vereniging, die in 1900 is opgericht om de oorspronkelijke Nederlandse hoenderrassen te beschrijven en te erkennen en ze zodoende te behoeden voor de teloorgang door de opkomst van de buitenlandse bedrijfspluimveerassen.

Inmiddels zijn voor de meeste Nederlandse hoenderrassen zogenaamde speciaalclubs opgericht, die zich toegelegd hebben op één of enkele rassen en is de beschrijving en erkenning van in de Nederland erkende hoenderrassen de verantwoordelijkheid van de Standaardcommissie van de NHDB. Daardoor is de functie van de Nederlandse Hoenderclub een geheel andere dan bij de oprichting.

Missie:De Nederlandsche Hoenderclub wil, voor belangstellenden, liefhebbers en fokkers van Nederlandse hoenderrassen een bijdrage leveren aan het in stand houden, creëren, en promoten van dit levend nationaal cultuurgoed. De NHC is vooral actief, o.a. met de speciaalclubs, waar Nederlandse hoenderrassen aan de orde zijn. De NHC wil daarbij actief samenbindend en ondersteunend opereren.

Doel:De Nederlandse Hoenderclub wil actief een zo breed mogelijk publiek interesseren voor de hoender- en dwerghoenderrassen met een Nederlandse oorsprong d.m.v. een veelzijdig aanbod aan activiteiten met instandhouding en voldoende draagkracht als resultaat.

 

Wordt lid van de NHC

Steun ons Nederlands levend hoender erfgoed.
Voor slechts 18 euro per jaar bent u lid van de NHC (korting bij automatische afschrijving). 
Betaling contributie naar NL11 INGB 0000532934, T.n.v. Penningmeester NHC te Brummen

Wij bieden U:                                                                                                      
- Meer informatie over Nederlandse hoenderrassen.                                                
- Meer contact met andere Nederlandse pluimveeliefhebbers.                                  
- 4 x per jaar het clubblad Ons Hoenderblad + digitale nieuwsbrieven.                      
- Advies over Nederlandse hoenderrassen of hulp bij vragen over hoenders, hun verzorging en het fokken hiervan in het algemeen.
- En nog veel meer,..........

 

NHC op facebook

De NHC is ook actief op Facebook! Wilt u ook de nieuwsbrieven ontvangen, informatie uitwisselen of vragen stellen?

Wordt dan lid van onze groep https://www.facebook.com/groups/Nederlandsehoenderclub/

U bent ook welkom als u geen lid bent van de vereniging!

 

 

Webmaster Ad Taks: Te bereiken via "Contact".                                                                       

De NHC maakt deel uit van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)